CLIPPINGS

June, 2012
Domashniy ochag
OOPS!
Istorii zvezd
Domashniy ochag
Cosmopolitan
Dobrye sovety
Edinstvennaya
Edinstvennaya
XXL
Natali
Vokrug Sveta
Pink
Natali
ELLE
XXL
Cosmopolitan
OOPS!
Vokrug Sveta
ELLE
Pink