CLIPPINGS

June, 2012
XXL
Vokrug Sveta
Domashniy ochag
XXL
Edinstvennaya
Domashniy ochag
OOPS!
Dobrye sovety
Vokrug Sveta
Natali
Pink
Cosmopolitan
Pink
Natali
Pink
OOPS!
Cosmopolitan
Domashniy ochag
Istorii zvezd
Edinstvennaya