CLIPPINGS

June, 2012
Pink
Natali
Domashniy ochag
Cosmopolitan
Istorii zvezd
Dobrye sovety
OOPS!
Edinstvennaya
Pink
ELLE
Vokrug Sveta
Domashniy ochag
XXL
Istorii zvezd
Dobrye sovety
XXL
Cosmopolitan
Pink
Vokrug Sveta
ELLE