CLIPPINGS

June, 2012
Edinstvennaya
Domashniy ochag
Pink
Vokrug Sveta
XXL
Natali
XXL
Pink
Domashniy ochag
Istorii zvezd
Dobrye sovety
Dobrye sovety
ELLE
Domashniy ochag
OOPS!
Vokrug Sveta
Natali
Cosmopolitan
Cosmopolitan
ELLE